Outsourcing usług w zakresie

Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmach ma ogromne znaczenie, szczególnie w branżach produkcyjnych. Skuteczne utrzymanie ruchu pomaga minimalizować straty związane z nieplanowanymi przestojami produkcji, jednocześnie kontrolując koszty serwisu urządzeń i linii produkcyjnych.

Outsourcing utrzymania ruchu, czyli zlecanie tej działalności wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, jest powszechnie stosowanym podejściem, które przynosi korzyści klientowi, takie jak:

 • Koncentracja na głównym obszarze działalności

 • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników firmy outsourcingowej

 • Dostęp do specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do demontażu, montażu i remontu urządzeń

 • Ograniczenie nakładów inwestycyjnych na narzędzia i przyrządy

 • Redukcja kosztów szkoleń personelu związanego z utrzymaniem ruchu

 • Lepsze wykorzystanie własnego personelu i sprzętu poprzez ograniczenie nieplanowanych przestojów

Firma ELZAT Sp. z o.o. świadczy usługi outsourcingowe z zakresu utrzymania ruchu w obszarach związanych z energią elektryczną, takie jak:

 • Zasilanie i dystrybucja energii elektrycznej (utrzymanie ruchu w przemysłowych sieciach rozdzielczych)

 • Instalacje elektryczne w zakładzie, obiekcie lub ciągu technologicznym (utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych)

 • Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia elektryczne w zakładzie, obiekcie lub ciągu technologicznym (utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych)

Usługi outsourcingowe obejmują szeroki zakres działań, takie jak:

 • Analiza krytyczności i wybór strategii eksploatacyjnych

 • Tworzenie i realizacja planów prewencyjnych

 • Diagnostyka, w tym diagnostyka predykcyjna i monitoring

 • Regularne przeglądy i awaryjne naprawy

 • Projektowanie i wdrażanie prac modernizacyjnych

 • Optymalizacja zarządzania częściami zamiennymi i materiałami technicznymi dla urządzeń

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze utrzymania ruchu w sieciach rozdzielczych, instalacjach elektrycznych oraz maszynach i urządzeniach elektrycznych w trudnych środowiskach przemysłowych, firma ELZAT Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi oparte na zaawansowanej wiedzy, wykwalifikowanym personelu i nowoczesnym sprzęcie.

Zakres realizacji

Inne Nasze usługi

Budownictwo przemysłowe i remonty

Nasza firma specjalizuje się w pełnym zakresie generalnego wykonawstwa w różnych dziedzinach budownictwa, w tym budownictwie przemysłowym, magazynowym, biurowym oraz budynkach użyteczności publicznej.