Kompleksowe prace w zakresie

Budowy sieci i instalacji elektrycznych

Firma ELZAT Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sieci i instalacji elektrycznych, na każdym etapie realizacji inwestycji. Oferujemy projektowanie i planowanie całej infrastruktury elektrycznej średniego oraz niskiego napięcia dla zakładów przemysłowych, profesjonalne wykonawstwo również dla zakładów energetyki przemysłowej (elektrownie i elektrociepłownie).

Zajmujemy się również całościową organizacją inwestycji, kompletacją dostaw oraz nadzorem nad postępem prac. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Wykonawstwo

 • Elektroenergetyczne stacje transformatorowo-rozdzielcze WN/SN (GPZ),

 • Stacje rozdzielcze SN, stacje transformatorowe SN/SN oraz SN/nn,

 • Rozdzielnie średniego i niskiego napięcia

 • Systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • Sieci i linie kablowe średniego i niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia w obiektach przemysłowych
 • Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Instalacje uziemień technologicznych
 • Instalacje odgromowe
 • Układy automatyki i sterowania
 • Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)
 • Instalacje słaboprądowe (alarmowe – SSWIN, SAP, DSO; kontroli dostępu – KD; monitoringu wizyjnego – CCTV; inteligentnego budynku – BMS; przyzywowe i inne)
 • Wszelkie pomiary elektryczne
 • Dla wszystkich wykonanych robót zapewniamy pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną

Projektujemy

we własnym biurze projektowym

 • Stacje rozdzielcze SN, stacje transformatorowe SN/SN oraz SN/nn
 • Rozdzielnie średniego i niskiego napięcia
 • Systemy zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych
 • Sieci i linie kablowe średniego i niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia w obiektach przemysłowych
 • Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych
 • Instalacje uziemień technologicznych
 • Instalacje odgromowe
 • Układy automatyki i sterowania
 • Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex)

Posiadając własne profesjonalne biuro projektowe, oferujemy kompleksową gamę usług projektowych obejmujących sieci elektroenergetyczne oraz instalacje elektryczne o średnim i niskim napięciu dla zakładów przemysłowych, budynków oraz obiektów użyteczności publicznej. Dostarczamy rozwiązania projektowe optymalne zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, wykorzystując nowoczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania i opierając się na szerokim doświadczeniu zawodowym. Nasza oferta obejmuje projektowanie nowych obiektów, modernizację oraz remonty.

Opierając się na długotrwałym doświadczeniu w realizacji inwestycji w branży elektroenergetycznej i elektrycznej, Elzat Sp. z o.o. oferuje naszym klientom wsparcie w organizacji procesu inwestycyjnego.

Dla Elzat Sp. z o.o. priorytetem jest dbałość o naszych klientów, co skłania nas do udzielania wsparcia i doradztwa już na etapie projektowania. Nasze wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że konsultacje z projektantem i inwestorem, prowadzone przez osoby posiadające praktyczną wiedzę w wykonawstwie, są kluczowe dla sukcesu przyszłej realizacji. Dobrze przygotowana inwestycja umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych problemów, co pozwala uniknąć ich na etapie wykonawstwa i skutkuje zmniejszeniem kosztów inwestycji.

Naszą siłą, obok szerokiej wiedzy i zdobytego doświadczenia, jest identyfikacja z klientem już na etapie wyboru dostawców i technologii. Dzięki takiemu podejściu możemy prowadzić proces realizacyjny w sposób dostosowany do potrzeb inwestycji oraz wymagań inwestora.

Organizacja inwestycji

Nasze wsparcie, obejmuje następujące usługi:

 • Nadzór inwestycyjny – czyli pełny zakres usług związany z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem inwestycji, wraz z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie (inspektora nadzoru, kierownika budowy)
 • Zastępstwo inwestycyjne – czyli pełne przygotowanie i nadzór inwestorski nad przebiegiem realizacji inwestycji według standardów Project Management jako Inwestor Zastępczy. Posiadane uprawnienia pozwalają nam uczestniczyć procesie budowlanym w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych dla inwestycji nowych, jak i prac modernizacyjnych obiektów przemysłowych
 • Przygotowanie i prowadzenie akcji ofertowych
 • Pomoc inwestorowi w zawieraniu umów z wykonawcami
 • dokonywanie odbiorów robót od wykonawców i przekazywanie obiektów użytkownikom
 • dokonywanie rozliczeń końcowych
 • Doradztwo techniczne i prawne
 • Usługi kosztorysowe
 • Sporządzanie opinii technicznych

Kompletacja dostaw

 • Rozdzielnie i stacje transformatorowe
 • Rozdzielnice i obudowy
 • Kable, przewody
 • Korytka, kanały, rury
 • Słupy (żerdzie) energetyczne
 • Osprzęt siłowy, łączniki
 • Baterie kondensatorów
 • Dławiki
 • Aparatura pomiarowo-regulacyjna
 • Zasilacze
 • Wyświetlacze
 • Słupy oświetleniowe
 • Oprawy oświetleniowe i źródła światła
 • Osprzęt instalacyjny
 • Silniki elektryczne
 • Agregaty prądotwórcze
 • Wentylatory

Elzat Sp. z o.o. rekomenduje produkty osiągające najwyższy światowy poziom technologiczny. Nasza firma dba o interesy klientów, zapewniając im dostęp do najlepszych dostępnych urządzeń i materiałów na potrzeby ich inwestycji.

Jako duży nabywca, korzystamy z preferencyjnych warunków zakupu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu produkty, które nie tylko spełniają wysokie standardy jakościowe i eksploatacyjne, ale także są atrakcyjnie wycenione.

Napięcie znamionowe/liczba faz 7,2; 12kV/3
Napięcie znamionowe izolacji 75/28 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany 3 sek.
31,5; 40; 50 kA
Prąd znamionowy szczytowy
wytrzymywany
80; 128 kA
Napięcie znamionowe obwodów
sterowania i sygnalizacji
220 VDC

Warianty produkowanych szaf

w szafach z wyłącznikiem
WRS10
w szafach z wyłącznikiem
VD4
A
(szerokość)
750 cm 650 cm
B
(głębokość)
1400 cm 1400 cm
C
(wysokość)
2300 cm 2500 cm

1. drzwi przedziału
2. obudowa przedziału
3. EAZ ( zabezpieczenie typu Micom, REF,SEPAM)
4. wyłączniki nadprądowe (zabezpieczenia obwodów pomocniczych)
5,6. listwy zaciskowe
7,8. przepusty kablowe między przedziałowe
9. przepust kablowy między szafowy
10. blokada (ogranicznik) drzwi
11,12. przyciski, łączniki, lampki itp.
13. zamek drzwiowy
14. wskaźnik obecności napięcia

Proces certyfikacji

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie przeprowadził proces certyfikacji Rozdzielnic serii KU6S i KU10S w zakresie:
 • Wytrzymałości elektrycznej
 • Nagrzewania i pomiaru rezystancji połączeń toru głównego
 • Obciążalności zwarciowej
 • Zdolności załączania i wyłączania wyłącznika
 • Działania wbudowanych łączników i członów ruchomych
 • Odporności na działanie łuku wewnętrznego
 • Obciążalności zwarciowej obwodów uziemiających
 • Zdolności łączenia zwarć podwójnych
 • Stopień ochrony ІP40
 • Rozdzielnice uzyskały również najwyższy stopień odporności na uderzenia mechaniczne (IK 10)

Rozdzielnice średniego napięcia

Rozdzielnice szafowe serii KU6S i KU10S są wolnostojącymi rozdzielnicami przedziałowymi przeznaczonymi do wnętrz, gdzie warunki pracy są normalne. Poszczególne przedziały wyposażone są w blokady, uniemożliwiające niepożądane połączenia, system wczesnego wyłączania zwarcia łukowego, przyrządy pomiarowe, automatykę, ochronę, sterowanie, sygnalizację oraz inne urządzenia pomocnicze.

Oferowane przez nas rozdzielnice przeszły pełne badania typu z wyłącznikiem WRS10 oraz VD4, zgodnie z normą PN-EN-62271-200:200 dotyczącą wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, zatytułowaną „Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie”. Potwierdza to certyfikat zgodności wyrobu z dokumentem normatywnym, wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie.

Charakterystyka:

 • Rozdzielnice serii KU6S i KU10S przeznaczone są do pracy w sieciach prądu przemiennego trójfazowego, na napięcia do 12 kV, dla systemów z punktem zerowym izolowanym lub uziemionym przez dławik lub rezystancję
 • Rozdzielnice serii KU6S i KU10S mogą być stosowane w różnego rodzaju systemach rozdzielczych min
 • w elektrowniach, stacjach i podstacjach elektroenergetycznych, w układach zasilania urządzeń elektrycznych
 • a także w sieciach dystrybucyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, oraz obiektach energetyki jądrowej wymagających stosowania urządzeń  w wykonaniu antysejsmicznym
 • Pole rozdzielnicy serii KU6S i KU10S może zostać wyposażone w wyłącznik próżniowy typu WRS10 lub VD4 (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień) o prądzie  znamionowym do 4000A, w wersji wysuwnej z napędem ręcznym lub z napędem silnikowym oraz ręcznym lub silnikowym napędem uziemnika (na indywidualne zamówienie klienta)
 • Układy automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielniach serii KU6S i KU10S są wykonywane z wykorzystaniem mikroprocesorowych urządzeń ochronnych takich jak:  REF, SEPAM, MICOM (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień)
 • Szafy KU6S i KU10S są wyposażone w  szereg blokad mechanicznych i elektrycznych gwarantujących prawidłowe
 • i bezpieczne dokonywanie operacji łączeniowych oraz zmianę położenia elementów wysuwnych rozdzielni
 • Ochrona przed łukiem elektrycznym wykonana jest z wykorzystaniem fototyrystorów jako detektorów łuku
 • Napięcie znamionowe obwodów sterowania i sygnalizacji: 220 VDC.
 • Oszynowanie szaf serii KU6S i KU10S jest wykonane z szyn miedzianych lub aluminiowych w zależności od prądów znamionowych, o przekroju prostokątnym, łączonych za pomocą połączeń śrubowych
 • Do mocowania mostów szynowych oraz szyn odpływowych zastosowane zostały epoksydowe izolatory wsporcze oraz przepustowe
 • Elementy konstrukcji szkieletu szafy, przegrody i osłony wykonane zostały z blachy aluminiowej oraz stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną. Poszczególne elementy szafy połączone zostały przy  użyciu połączeń śrubowych, nitów stalowych lub metodą spawania, przy czym ilość połączeń spawanych zminimalizowano. Całość konstrukcji malowana jest metodą proszkową w wybranym przez zamawiającego kolorze
 • Materiały i komponenty wykorzystywane w produkcji szaf poddawane są kontroli technicznej zgodnie
 • z obowiązującymi standardami i warunkami technicznymi

Charakterystyka:

 • Rozdzielnice serii KU6S i KU10S przeznaczone są do pracy w sieciach prądu przemiennego trójfazowego, na napięcia do 12 kV, dla systemów z punktem zerowym izolowanym lub uziemionym przez dławik lub rezystancję
 • Rozdzielnice serii KU6S i KU10S mogą być stosowane w różnego rodzaju systemach rozdzielczych min
 • w elektrowniach, stacjach i podstacjach elektroenergetycznych, w układach zasilania urządzeń elektrycznych
 • a także w sieciach dystrybucyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, oraz obiektach energetyki jądrowej wymagających stosowania urządzeń  w wykonaniu antysejsmicznym
 • Pole rozdzielnicy serii KU6S i KU10S może zostać wyposażone w wyłącznik próżniowy typu WRS10 lub VD4 (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień) o prądzie  znamionowym do 4000A, w wersji wysuwnej z napędem ręcznym lub z napędem silnikowym oraz ręcznym lub silnikowym napędem uziemnika (na indywidualne zamówienie klienta)
 • Układy automatyki zabezpieczeniowej w rozdzielniach serii KU6S i KU10S są wykonywane z wykorzystaniem mikroprocesorowych urządzeń ochronnych takich jak:  REF, SEPAM, MICOM (lub innych na podstawie indywidualnych uzgodnień)
 • Szafy KU6S i KU10S są wyposażone w  szereg blokad mechanicznych i elektrycznych gwarantujących prawidłowe
 • i bezpieczne dokonywanie operacji łączeniowych oraz zmianę położenia elementów wysuwnych rozdzielni
 • Ochrona przed łukiem elektrycznym wykonana jest z wykorzystaniem fototyrystorów jako detektorów łuku
 • Napięcie znamionowe obwodów sterowania i sygnalizacji: 220 VDC.
 • Oszynowanie szaf serii KU6S i KU10S jest wykonane z szyn miedzianych lub aluminiowych w zależności od prądów znamionowych, o przekroju prostokątnym, łączonych za pomocą połączeń śrubowych
 • Do mocowania mostów szynowych oraz szyn odpływowych zastosowane zostały epoksydowe izolatory wsporcze oraz przepustowe
 • Elementy konstrukcji szkieletu szafy, przegrody i osłony wykonane zostały z blachy aluminiowej oraz stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną. Poszczególne elementy szafy połączone zostały przy  użyciu połączeń śrubowych, nitów stalowych lub metodą spawania, przy czym ilość połączeń spawanych zminimalizowano. Całość konstrukcji malowana jest metodą proszkową w wybranym przez zamawiającego kolorze
 • Materiały i komponenty wykorzystywane w produkcji szaf poddawane są kontroli technicznej zgodnie
 • z obowiązującymi standardami i warunkami technicznymi

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze utrzymania ruchu w sieciach rozdzielczych, instalacjach elektrycznych oraz maszynach i urządzeniach elektrycznych w trudnych środowiskach przemysłowych, firma ELZAT Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi oparte na zaawansowanej wiedzy, wykwalifikowanym personelu i nowoczesnym sprzęcie.

Zakres realizacji

Inne Nasze usługi

Budownictwo przemysłowe i remonty

Nasza firma specjalizuje się w pełnym zakresie generalnego wykonawstwa w różnych dziedzinach budownictwa, w tym budownictwie przemysłowym, magazynowym, biurowym oraz budynkach użyteczności publicznej.