Kompleksowe prace w zakresie

Budowy sieci i instalacji elektrycznych

Firma ELZAT Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze sieci i instalacji elektrycznych, na każdym etapie realizacji inwestycji. Oferujemy projektowanie i planowanie całej infrastruktury elektrycznej średniego oraz niskiego napięcia dla zakładów przemysłowych, profesjonalne wykonawstwo również dla zakładów energetyki przemysłowej (elektrownie i elektrociepłownie).

Zajmujemy się również całościową organizacją inwestycji, kompletacją dostaw oraz nadzorem nad postępem prac. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Nasza firma, opierając się na 85-letnim doświadczeniu i wiedzy, wykorzystując nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne, zajmuje się remontami silników elektrycznych oraz generatorów prądu zmiennego i prądu stałego o napięciu znamionowym do 10,5 kV. Nasze usługi obejmują:

 • Remonty silników asynchronicznych (klatkowych i pierścieniowych)

 • Remonty silników i generatorów synchronicznych

 • Remonty silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex)

 • Remonty silników i prądnic prądu stałego, remonty silników trakcyjnych

 • Remonty silników komutatorowych prądu zmiennego

 • Remonty serwomotorów i elektrowrzecion

 • Remonty maszyn elektrycznych w wykonaniu specjalnym

Remonty silników elektrycznych i prądnic

Remont silnika elektrycznego, prądnicy lub generatora obejmuje proces weryfikacji oraz regeneracji lub wymiany każdego z elementów maszyny. Zakres prac remontowych może zawierać:

 • Pełną diagnostykę przed i w trakcie demontażu maszyny (pomiary elektryczne, pomiary drgań, weryfikacja węzłów łożyskowych, sprawdzenie bicia wirnika, itp.)
 • Legalizację, regenerację czopów lub wykonanie i wymiana wału
 • Regenerację i izolację gniazd łożyskowych

 • Wylewanie i obróbkę panwi łożysk ślizgowych

 • Wymianę łożysk tocznych

 • Wylewanie i obróbkę panwi łożysk ślizgowych

 • Poprawę stanu izolacji uzwojeń

 • Badanie i remont pakietu blach żelaza czynnego

 • Poprawę stanu izolacji uzwojeń

 • Wykonanie uzwojenia i przezwojenie silnika (stojana lub wirnika)

 • Naprawę lub wymianę klatek wirnika

 • Regenerację lub wymianę komutatora lub głowicy ślizgowej

 • Regenerację lub wymianę szczotkotrzymaczy i wymianę szczotek

 • Wyważanie statyczne i dynamiczne zespołu wirującego

 • Montaż maszyny i pomiary poremontowe na stacji prób

Przezwajanie silników elektrycznych i prądnic

Jeśli weryfikacja wykaże konieczność przezwojenia maszyny, wykonujemy to odtwarzając uzwojenie oryginalne. Do przezwojenia silników wykorzystujemy druty nawojowe okrągłe lub profilowe oraz materiały izolacyjne klasy F lub H. W razie potrzeby, jeśli budowa silnika na to pozwala, możemy zmienić parametry silnika poprzez zmianę danych nawojowych.

Modernizacje silników elektrycznych

Oprócz standardowych napraw i remontów odtworzeniowych, po konsultacji z klientem, możemy zaoferować następujące przykładowe modernizacje silników elektrycznych:

 • Dostosowanie silnika do napędu przekształtnikowego poprzez zmianę układu izolacyjnego, zabezpieczenie łożysk przed prądami wałowymi i zmianę układu chłodzenia

 • Zmianę parametrów silnika, takich jak: napięcie znamionowe, prędkość obrotowa, moc

 • Zmianę łożyskowania dostosowującą silnik do zmienionych warunków pracy

 • Modernizację układu wentylacyjnego (redukcję hałasu, redukcję strat mechanicznych)

 • Montaż dodatkowych czujników temperatury, montaż grzałek przeciwkondensacyjnych

Oferujemy również profesjonalny demontaż maszyny z miejsca zainstalowania, transport do naszego warsztatu, a po wykonanym remoncie transport powrotny i instalację na stanowisku pracy. Dysponujemy nowoczesnym laserowym przyrządem do osiowania, co zapewnia prawidłowe zesprzęglenie z maszyną współpracującą.

Jesteśmy także gotowi do świadczenia usług serwisowych w miejscu zainstalowania silnika lub generatora, co jest istotne w przypadku bardzo dużych maszyn lub maszyn zainstalowanych w trudno dostępnych miejscach. Dzięki temu klient może powierzyć kompleksowy przegląd, remont lub modernizację całej instalacji elektrycznej jednemu wykonawcy

Jeżeli istnieje możliwość częściowego demontażu maszyny w miejscu zainstalowania, diagnoza może być poszerzona o:

 • Kontrolę stanu klinów i przekładek izolacyjnych w uzwojeniach

 • Sprawdzenie elementów usztywniających czoła uzwojeń (pierścienie, wiązania, bandaże)

 • Sprawdzenie połączeń lutowanych

 • Kontrolę klatek wirnika

 • Pomiary szczeliny powietrznej między stojanem a wirnikiem

Diagnostyka maszyn elektrycznych

Oprócz pomiarów wykonywanych w naszej stacji prób podczas remontów maszyn, świadczymy również usługi diagnostyczno-serwisowe w zakładzie klienta. Diagnostyka maszyn elektrycznych w miejscu zainstalowania obejmuje:

 • Oględziny zewnętrzne, sprawdzenie stanu izolatorów i połączeń śrubowych

 • Pomiary i ocenę stanu izolacji uzwojeń i innych elementów wiodących prąd

 • Ocenę stopnia zużycia komutatora lub pierścieni ślizgowych oraz szczotek i szczotkotrzymaczy

 • Sprawdzenie ustawienia szczotek maszyny prądu stałego w strefie neutralnej

 • Ocenę stanu łożysk tocznych lub ślizgowych

 • Sprawdzenie osiowania zespołu napędowego

 • Pomiary napięć i prądów podczas rozruchu i podczas pracy zespołu napędowego

 • Ocenę stanu dynamicznego maszyny lub zespołu napędowego

 • Pomiary termowizyjne

Serwis napędów regulowanych i układów rozruchowych

Firma ELZAT Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw ogólnej tendencji i zapotrzebowaniu klientów, prowadzi serwis urządzeń takich jak:

 • Falowniki

 • Softstartery

 • Rozruszniki wiroprądowe

 • Rozruszniki rezystancyjne

 • Rozruszniki wodne i elektrolityczne

 • Przekształtniki prądu stałego

W ramach tej działalności służymy również doradztwem technicznym, w ramach którego możemy zaprojektować układ i dobrać odpowiednie urządzenia rozruchowe lub regulacyjne. Oferujemy także dostawę i montaż urządzeń wraz z rozruchem instalacji.

Rosnące wymagania dotyczące sprawności i innych parametrów technicznych przemysłowych układów napędowych z silnikami elektrycznymi powodują, że coraz szersze zastosowanie mają różnego rodzaju urządzenia do regulacji napędu oraz urządzenia rozruchowe.

Remont kapitalny transformatora obejmuje czynności wymienione powyżej, oraz:

 • Demontaż uszkodzonego uzwojenia

 • Wykonanie nowych cewek

 • Uzwojenie i impregnację nowych uzwojeń

Oferujemy również usługi diagnostyczno-serwisowe w miejscu zainstalowania.

Remonty transformatorów

Firma ELZAT sp. z o.o. w szerokiej gamie swoich usług prowadzi również serwis i remonty transformatorów olejowych, suchych, autotransformatorów oraz innych transformatorów budowy specjalnej. W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykonanie remontów średnich oraz kapitalnych. Remont średni transformatora może obejmować następujące czynności:

 • Pełna diagnostyka wraz z badaniem oleju

 • Suszenie uzwojeń

 • Remont i serwis osprzętu transformatora

 • Remont przełącznika zaczepów

 • Regeneracja lub wymiana oleju transformatorowego

 • Naprawy kadzi i radiatorów

 • Wymiana izolatorów

 • Wymiana wszystkich uszczelnień

 • Zabezpieczenie antykorozyjne transformatora

Serwis elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych

Uzupełnieniem naszej oferty w zakresie budowy przemysłowych sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych jest oferta serwisu infrastruktury elektroenergetycznej obejmująca:

 • Przeglądy rozdzielnic średniego i niskiego napięcia

 • Przeglądy aparatów łączeniowych i zabezpieczeń

 • Przeglądy i pomiary transformatorów SN/nn

 • Przeglądy i pomiary baterii kondensatorów

 • Badania termowizyjne urządzeń rozdzielczych

 • Przeglądy instalacji napięć gwarantowanych

 • Przeglądy i pomiary linii kablowych SN i nn

 • Pomiary jakości zasilania

 • Pomiary okresowe instalacji elektrycznych

Wszystkie prace dokumentowane są odpowiednimi protokołami określającymi stan techniczny elementów infrastruktury elektroenergetycznej i podającymi zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji. W razie potrzeby służymy też pomocą przy sporządzaniu koncepcji i planów modernizacji, przebudowy lub rozbudowy zakładowych sieci elektroenergetycznych.

Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług projektowych i usług wykonawstwa na kolejnych etapach prac inwestycyjnych dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej.